logo

QUÈ ÉS L´APRENENTATGE COOPERATIU?

Una estructura d’ensenyament/aprenentatge cooperatiu suposa introduir d’una forma habitual, com a element fonamental d’aquesta estructura, la interacció alumne-alumne i el treball en equip, a més de la interacció professorat-alumnat i el treball individual.

Assolir “l’excel·lència” també passa per saber treballar en equip, de forma cooperativa.

I perquè estructurar de forma cooperativa l’aprenentatge?

  • Facilita la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge millorant el seu rendiment acadèmic.
  • Propicia les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confiança, amistat...).
  • Permet atendre millor la diversitat de l’alumnat: tant dels que es troben amb més barreres per aprendre (“diversitat per baix”), com dels que tenen més capacitat de fer-ho (“diversitat per dalt”).
  • Afegeix a la interacció professorat-alumnat la interacció entre iguals, com a un altre gran “motor” d’aprenentatge.