logo

La cohesió de grup: «les habilitats socials a infantil»

El nostre projecte va des de llar fins a 5 anys en el que treballem la importància de pertànyer al grup classe , en diferents activitats i dinàmiques depenent de l’edat on afavorim amb ells la coneixença mútua ensenyant als alumnes les habilitats socials bàsiques i necessàries per una bona interrelació en el grup.

Hem treballat amb dinàmiques variades com cançons de cohesió i coneixença del grup, el Super llibre, la capsa viatgera, protagonista del dia, bossa d’objectes, la teranyina, l’abre de resolució de conflictes…

L’avaluació és molt positiva, a final de cicle els nens són més receptius als interessos dels altres i tenen una millor presdisposició de respecte i ajuda. També hem notat que tenen més autonomia i estratègies per solucionar problemes.