logo

Conte cooperatiu: Una aventura no desitjada

Amb les alumnes de 2n d’ESO del col·legi Aixa hem treballat l’aprenentatge Cooperatiu durant les assignatures de Llengua catalana i Ciències socials. Mitjançant el trencaclosques  i el foli giratori, hem tractat d’aprofundir en els continguts de l’època en la qual se situa el conte (finals del segle XIII), fomentar l’ortografia i l’expressió oral i escrita, fomentar la capacitat creativa, garantir la participació equitativa de les alumnes, fomentar la convivència i el treball en equip cooperatiu.

Breu descripció de l’experiència: Redacció d’un conte entre tota la classe que té una base històrica real, pel que fa al temps, l’espai i uns personatges concrets. Primerament, a l’aula de socials s’ha duit a termes la tasca documental de selecció d’informació i investigació mitjançant l’estructura del trencaclosques. Tot seguit, a classe de llengua catalana es va redactar el conte a partir de la tècnica del foli giratori.

En general ha resultat una experiència positiva, la major part dels objectius proposats s’han assolit i en part ha estat gràcies al treball cooperatiu , que fa que les alumnes treballin d’una manera diferent i aprenguin entre totes. El funcionament de l’AC també ha estat positiu en general, encara que en alguns moments hi ha hagut discrepàncies d’opinions entre alguns membres d’un mateix equip, però aquestes situacions han estat molt puntuals i s’han pogut solucionar ràpidament.

 

Date: julio 16, 2013