logo

Reading cooperative structures

Amb els alumnes de secundària del col·legi Terraferma hem treballat l’aprenentatge Cooperatiu en la matèria d’anglès. El nostre objectiu principal és treballar la comprensió lectora i fer les activitats que se’n deriven.

Per això hem fet servir tres estructures cooperatives diferents en una mateixa sessió per aconseguir que el treball de comprensió lectora sigui més efectiu, que els alumnes llegeixin tots i que les activitats que cal fer siguin realitzades per tots, tot facilitant la correcció i feedback posterior del professor.

Enlloc de dedicar tota la clase sencera a fer comprensió lectora, podem fer que tots llegeixin i aprofitin millor el temps. Si és vol es pot fer una altra activitat (listening) o fins i tot ul altre Reading més breu.