logo

Tag

Ana Moreno

I per què estructurar de forma cooperativa l’aprenentatge?

college essay writing Facilita la participaci? activa de l?alumnat en el proc?s d?aprenentatge millorant el seu rendiment acad?mic. Propicia les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confian?a, amistat…). Permet atendre millor la diversitat de l?alumnat: tant dels que es troben amb m?s barreres per aprendre (?diversitat per baix?), com dels que tenen m?s capacitat de fer-ho (?diversitat per
Read More