logo

I per què estructurar de forma cooperativa l’aprenentatge?

  • Facilita la participaci? activa de l?alumnat en el proc?s d?aprenentatge millorant el seu rendiment acad?mic.
  • Propicia les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confian?a, amistat…).
  • Permet atendre millor la diversitat de l?alumnat: tant dels que es troben amb m?s barreres per aprendre (?diversitat per baix?), com dels que tenen m?s capacitat de fer-ho (?diversitat per dalt?).
  • Afegeix a la interacci? professorat-alumnat la interacci? entre iguals, com a un altre gran ?motor? d?aprenentatge.

L’aplicaci? del treball cooperatiu suposa canviar l?estructura de l?activitat de les nostres aules, ?s a dir, la forma com els alumnes i les alumnes treballen a classe, quan els proposem que facin les activitats programades.

Per?, com s’aplica realment?

A continuaci? us presentem alguns exemples molt pr?ctics.

La maleta: cada dia un alumne diferent porta una maleta o una caixa amb tres coses que s’identifiquin amb ell o ella i amb les seves aficions. ?s el protagonista del dia i explicar? a la resta de la classe qu? representen els objectes. Un llibre, una fotografia, una samarreta d’un club, un joc… qualsevol cosa que c?piga a la maleta i que permetr? a l’alumne donar-se a con?ixer als seus companys.

El foli giratori: la professora assigna una tasca als equips (una llista de paraules, la redacci? d’un conte, les coses que saben d’un determinat tema per a con?ixer les seves idees pr?vies, una frase que resumeixi una idea fonamental del text que han llegit o del tema que han estat estudiant, etc.) i un membre de l’equip comen?a a escriure la seva part o la seva aportaci? en un foli . A continuaci?, el passa al company del costat seguint la direcci? de les agulles del

rellotge perqu? escrigui la seva part de la tasca en el foli, i aix? successivament fins que tots els membres de l’equip han participat en la resoluci? de la tasca. Mentre un escriu, els altres han d’estar pendents i fixar-se si ho fa b? i corregir-lo, si ?s necessari. Tot l?equip ?s responsable del que s?ha escrit en el ?foli giratori?, no nom?s cadasc? de la seva part.

El llapis al mig: es reparteix als equips unes preguntes i cada un dels seus membres haur? de respondre

algun exercici o pregunta. Cada alumne llegeix en veu alta el seu exercici i entre tots parlen de com es realitza i quina ?s la resposta correcta. Els llapis de tots els alumnes es col?loquen sobre la taula, i quan es t? clar el que s?ha de fer agafen el llapis i escriuen el seu exercici en q?esti?. En aquest moment no es pot parlar sin? escriure.

Els quatre savis: es formen diversos equips de quatre alumnes i es numeren de l’1 al 4 els seus integrants. Un grup d’alumnes, que pr?viament han treballat uns temes o habilitats, els ho explicaran a la resta de la classe. Un s’encarrega d’explicar-ho a totes les alumnes designades amb el n?mero 1, un altre a les del n?mero 2 i aix? successivament fins al 4. Finalment totes les alumnes tornaran al seu grup i compartiran amb la resta del seu equip all? que han apr?s.

Lectura compartida: es tracta de realitzar una lectura compartida en el moment de llegir un text. Consisteix en que un membre de l?equip comen?a a llegir un par?graf del text. Mentre la resta han de fer atenci?. El company que ve a continuaci? (seguint el sentit de les busques del rellotge), haur? d?explicar o b? fer un resum del que ha llegit el seu company. Les altres companyes han de dir si ?s correcta o no el que ha explicat la seva companya. El mateix alumne que ha elaborat el resum o ha fet l?explicaci? haur? de seguir llegint el par?graf seg?ent, i el company que ve a continuaci? n?haur? de fer el resum, i aix? successivament fins que s?hagi llegit tot el text. Si hi ha alguna paraula que no entenen el portaveu del grup ho ha de dir a la professora, i per resoldre el problema es demana la col?laboraci? dels altres equips.

L’entrevista: cada alumne t? una tarja amb 3 ? 4 preguntes i es van reunint per la classe de dos en dos preguntant-se diverses coses per con?ixer-se millor.

Aquestes activitats s?n un exemple senzill i abreujat, m?s pr?pies de les etapes inicials, per? existeixen centenars d’activitats, estructures cooperatives complexes i recursos did?ctics que es posen en pr?ctica a les aules des d’Educaci? Infantil fins al Batxillerat per aconseguir que els alumnes acabin els seus estudis treballant en equip, una compet?ncia imprescindible en el m?n universitari i laboral.