logo

Tag

terraferma

Reading cooperative structures

Amb els alumnes de secundària del col·legi Terraferma hem treballat l’aprenentatge Cooperatiu en la matèria d’anglès. El nostre objectiu principal és treballar la comprensió lectora i fer les activitats que se’n deriven. Per això hem fet servir tres estructures cooperatives diferents en una mateixa sessió per aconseguir que el treball de comprensió lectora sigui més efectiu, que els alumnes llegeixin tots
Read More