logo

Unitat Cooperativa: Antoni Gaudí

Amb l’objectiu de portar a terme el projecte de descoberta d’Antoni Gaudí,com a recurs metodològic integrat dins la dinàmica de l’aula, en totes les àrees d’ensenyament aprenentatge, s’ha portat a terme amb els alumnes de P5 el projecte de Antoni Gaudi en una unitat cooperativa.

Considerem que el plantejament sistemàtic d’activitats cooperatives reforça al nen en el seu procés maduratiu, millorant l’adquisició d’hàbits d’autonomia i de sociabilitat.

Aquest procés és lent però necessari. En concret la valoració de l’aprenentatge cooperatiu permet:

  • Els alumnes son més hàbils per respectar el torn en diverses activitats.
  • De manera natural s’estableixen relacions d’ajuda mútua; han après a demanar-la adientment i oferir-la sense envair l’espai de l’altre company.
  • Se’ls ha animat a arribar a petits acords abans de realitzar alguna tasca, joc o activitat.
  • Mostren més capacitat per escoltar-se en petits diàlegs.
  • L’ambient es mes tranquil, respectuós i acollidor.
  • S’adonen que junts aprenen millor.
  • L’equip ajuda als alumnes amb NEE a sentir-se mes segur, quan esta en grup obté model i assessorament dels altres companys.
  • El nen mes insegur es deixa guiar i se sent recolzat.
  • Es treballen les capacitats del currículum d’una manera implícita en la dinàmica de l’activitat.
  • Les activitats d’aprenentatges son més llargues, requereixen més temps per a realitzar l’activitat. Es un procés més integral però més lent.

 

 

Date: julio 12, 2013