logo

Seqüències didàctiques cooperatives en Ciències

Experiència de l’aplicació de l’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula amb els alumnes de quart d’E.S.O del col·legi Llaüt de Palma de Mallorca. El títol de l’experiència és “Quaderns d’equip i seqüències didàctiques cooperatives en Ciències” perquè s’ha treballat a les asignatures de Biologia i Geologia.

L’objectiu és compartir l’experiència tant en el seus aspectes positius com en els que es podrien millorar per part dels alumnes, dificultats, implicació dels nois, etc.

Durant les sessions hem treballat els següents aspectes:

  • Models de quadern de equip complimentats per els alumnes.
  • KPSI de les unitats didàctiques.
  • Fulls de treball cooperatiu.
  • Rubriques d’autoavaluació de diverses activitats
  • Models d’examen.

 

 

 

Date: julio 12, 2013